Grasshopper Communications is an award winning consultancy working with clients to create campaigns and communicate ideas that can positively affect change to the world around us.

We are a specialist agency offering a full range of strategic communication and public relations services. 

Our expertise in engaging with local communities and stakeholders helps us to better understand local aspirations and increase collaboration and community involvement for the projects we work on.

This includes shaping the places in which we live and work, the future of our infrastructure and the delivery of local services; we are particularly active in the regeneration, property, energy, sustainability and environmental sectors.


Mae ‘Grasshopper communications’ yn gwmni ymgynghorol sydd wedi ennill gwobrau. Mae’n cydweithio’n effeithiol gyda chleientiaid er mwyn creu ymgyrchoedd a chyfathrebu syniadau sy’n effeithio’n gadarnhaol ar y byd o’n cwmpas.

Rydym yn asiantaeth arbenigol sy'n cynnig ystod eang o wasanaethau cysylltiadau cyhoeddus a chyfathrebu strategol.

Mae ein harbenigedd wrth ymgysylltu a chymunedau a rhandaliadau lleol yn ein helpu i ddeall dyheadau lleol, ac felly’n cynyddu cydweithio a chynnwys cymunedol ar gyfer y prosiectau rydym yn gweithredu.

Mae hyn yn cynnwys addasu’r lleoedd rydyn ni'n byw ac yn gweithio, dyfodol ein hisadeiledd a darpariaeth o wasanaethau lleol. Rydym yn hynod o weithgar yn y sectorau adfywio, eiddo, ynni, cynaliadwyedd a'r amgylchedd.

OUR CLIENTS